Výsledky hlasování

Vážené sestry a bratři,
v letošním roce se nemohla v důsledku omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR konat valná hromada naší Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd  prezenčně. Výbor jednoty rozhodl, že se valná hromada bude konat distančně s elektronickým hlasováním per rollam.

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd vyhodnotil hlasování per rollam, sepsal Zápis o vyhodnocení hlasování per rollam a Usnesení z valné hromady konané formou per rollam. Oba dokumenty přikládáme.

Usnesení TJ Sokol Dolní Újezd (*.pdf)
Zápis TJ Sokol Dolní Újezd (*.pdf)Za výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd
ing. Miroslav Lipavský, starosta


Děkujeme sponzorům za podporu

Činnost Tělocvičné jednoty SOKOL finančně podporuje obec Dolní Újezd.

Činnost mládežnických družstev Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd byla v roce 2020 podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM