Koupaliště Dolní Újezd

V pondělí 21.06. 2021 zahájí provoz místní koupaliště v Dolním Újezdu.

Jednotka robur

V měsíci prosinci 2020 bude v naší Sokolovně za pomoci dotace Pardubického kraje a Východočeské sokolské župy - Pippichovi zprovozněn přímotopný plynový systém. Sokolovnu ve velmi krátkém čase vytopí ke cvičení dvě teplovzdušné jednotky ROBUR. Tím odpadne nákladné a mnohohodinové vytápění Sokolovny ústředním topením. Novým vytápěním Sokolovny zvýšíme nabídku sportovních činností.

Pokračování: Sokolovna nové možnosti

Děkujeme sponzorům za podporu

Činnost Tělocvičné jednoty SOKOL finančně podporuje obec Dolní Újezd a Pardubický kraj.

Činnost mládežnických družstev Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd byla v roce 2020 podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM