Vážené sestry a bratři,
v letošním roce se nemohla v důsledku omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR konat valná hromada naší Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd  prezenčně. Výbor jednoty rozhodl, že se valná hromada bude konat distančně s elektronickým hlasováním per rollam.

Pokračování: Výsledky hlasování

Vzhledem k opatřením COVID-19 rozhodl Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd o konání distanční Valné hromady. Valná hromada se bude konat formou živého streamu v pátek 5.3. 2021 v 19:30 hodin. Pozvánky a odkaz byly rozeslány emailem, případně si je vyžádejte od trenérů či členů výboru.

Pokračování: Valná hromada 2021
Jednotka robur

V měsíci prosinci 2020 bude v naší Sokolovně za pomoci dotace Pardubického kraje a Východočeské sokolské župy - Pippichovi zprovozněn přímotopný plynový systém. Sokolovnu ve velmi krátkém čase vytopí ke cvičení dvě teplovzdušné jednotky ROBUR. Tím odpadne nákladné a mnohohodinové vytápění Sokolovny ústředním topením. Novým vytápěním Sokolovny zvýšíme nabídku sportovních činností.

Pokračování: Sokolovna nové možnosti

Děkujeme sponzorům za podporu

Činnost Tělocvičné jednoty SOKOL finančně podporuje obec Dolní Újezd.

Činnost mládežnických družstev Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd byla v roce 2020 podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM