Vážené sestry a bratři,
v letošním roce se nemohla v důsledku omezení ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR konat valná hromada naší Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd  prezenčně. Výbor jednoty rozhodl, že se valná hromada bude konat distančně s elektronickým hlasováním per rollam.

Pokračování: Výsledky hlasování

Vzhledem k opatřením COVID-19 rozhodl Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd o konání distanční Valné hromady. Valná hromada se bude konat formou živého streamu v pátek 5.3. 2021 v 19:30 hodin. Pozvánky a odkaz byly rozeslány emailem, případně si je vyžádejte od trenérů či členů výboru.

Pokračování: Valná hromada 2021
Jednotka robur

V měsíci prosinci 2020 bude v naší Sokolovně za pomoci dotace Pardubického kraje a Východočeské sokolské župy - Pippichovi zprovozněn přímotopný plynový systém. Sokolovnu ve velmi krátkém čase vytopí ke cvičení dvě teplovzdušné jednotky ROBUR. Tím odpadne nákladné a mnohohodinové vytápění Sokolovny ústředním topením. Novým vytápěním Sokolovny zvýšíme nabídku sportovních činností.

Pokračování: Sokolovna nové možnosti
Kokarda

Památný den sokolstva připadá na datum 8. října jako připomínka událostí roku 1941 – tohoto roku zastupující říšský protektor Reinharda Heydricha rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úředně zabaven.

Pokračování: Památný den Sokolstva

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 v rámci slavnostního otevření nového školního hřiště s umělým povrchem proběhl tradiční turnaj v malé kopané pro vesnické školy v okolí – 1.-4. třídy. Turnaj pořádá tradičně T. J. Sokol Dolní Újezd, místní Základní a mateřská škola v Dolním Újezdě ve spolupráci s Obecním úřadem, Fotbalovou školičkou Václava Brůny Chobotnička. Letošní ročník proběhl pod záštitou krajské radní Mgr. Hany Štěpánové.

Pokračování: 6. ročník Bambini Cup a otevření nového hřiště

Budeme se setkávat každý čtvrtek v 17:30 hod v Sokolovně. Začínáme 10.9. 2020.

Pokračování: Zdravotní cvičení s Dášou

Děkujeme sponzorům za podporu

Činnost Tělocvičné jednoty SOKOL finančně podporuje obec Dolní Újezd.

Činnost mládežnických družstev Tělocvičné jednoty SOKOL Dolní Újezd byla v roce 2020 podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM